Page 68 - Costa Live 1 - 2018
P. 68

100361 - VILLA - GOLF PERALADA - 795.000 € 250m2 1.250 5 4
100049 - TORROELLA DE FLUVIÀ - 850.000 € 600m2 17.000 6 4
100351 - TORREMIRONA GOLF - 430.000 € 100295 - TORREMIRONA GOLF - 650.000 € Signatura del tècnic certificador
The green real estate agency.
CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA
Nom de l’edifici Adreça Municipi Província
Zona climàtica
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Referència/es cadastral/s
MAS FRIGOL
AV MAS FRIGOL 37 NAVATA
Girona
C2
C.T.E. 9753808DG8795S0001AG
● Habitatge
● Unifamiliar
○ Bloc
○ Bolc complet
○ Habitatge individual
DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR: Nom i cognoms
Raó Social
Domicili
Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Terciari
○ Edifici complet ○ Local
FERNANDO DE ALBA RODRIGUEZ FERNANDO DE ALBA RODRIGUEZ
CL ESTEVE BRUNELL 24 SANT CELONI Barcelona NANDO@APABCN.CAT ARQ.TC
NIF CIF
Codi Postal Comunitat Autònoma
CE3X v1.3
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA: EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI [kgCO2/m2 any]
Codi Postal Comunitat Autònoma Any construcció
17744 Catalunya 2005
53126212F 53126212F
08470 Catalunya
< 8.0 A 8.0-12.9 B 12.9-20.0 C 20.0-30.8 30.8-54.0 54.0-64.8
≥ 64.8
D
E
F
G
30.61 D
190m2 800 m2
3 3
Data:3/10/2015
Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.
Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
Municipi
Província
e-mail
Titulació habilitant segons normativa vigent
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió:
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els seus annexes:
238 m2  1.234 m2  3  3
Data
Ref. Cadastral
3/10/2015 9753808DG8795S0001AG
Pàgina 1 de 6
2800075 - B&B - BESALÚ - 715.000 € 300m2  40.000 m2  7  7
100362 - Masia - PAU - 850.000 € 400m2  10.0000 m2  6  4
130003 - VILA / CANAL - EMPURIABRAVA - 689.000 € 100389 - EL PORT DE LA SELVA - 1st sea line - 1.500.00 € 205m2 500 m2 5 2 184 m2 733 m2 4 2
WWW.SELECTED-PROPERTY.COM
68 E-17487 EMPURIABRAVA . AVGDA JOAN CARLES I . FLAMICELL, 30 . TEL. +34 972 45 06 37


   64   65   66   67   68