Page 39 - Costa Live 4 - 2017
P. 39

La teva nova Marina
anunci_COSTA LIVE_.indd 1
06/06/17
12:22
Alquiler de AmArres locAtion d’AmArres VermietunG Von AnleGePlÄtZen sliP rentAls circuit fermé de télévision - accès restreint
Port Joan i Port rodó (urbanització santa margarita)
tel. 972 25 77 00 i 619 76 49 72 - www.marinaderoses.com
39


   37   38   39   40   41