Page 24 - Costa Live Magazine 6 - 2017
P. 24

The green real estate agency.
FI
YLE
G
A
N
O
L
C
F
VI
COSTA BRAVA
FERNANDO DE ALBA RODRIGUEZ FERNANDO DE ALBA RODRIGUEZ
CL ESTEVE BRUNELL 24 SANT CELONI Barcelona NANDO@APABCN.CAT ARQ.TC
NIF CIF
Codi Postal Comunitat Autònoma
CE3X v1.3
S
Codi Postal Comunitat Autònoma Any construcció
LL
A
● Habitatge
● Unifamiliar
○ Bloc
○ Bolc complet
○ Habitatge individual
DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR: Nom i cognoms
Raó Social
Domicili
Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Terciari
○ Edifici complet ○ Local
T
CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTE IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA
Nom de l’edifici Adreça Municipi Província
Zona climàtica
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Referència/es cadastral/s
MAS FRIGOL
AV MAS FRIGOL 37 NAVATA
Girona
C2
C.T.E. 9753808DG8795S0001AG
Municipi
Província
e-mail
Titulació habilitant segons normativa vigent
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió:
NAVATA - TORREMIRONA Ref-N° 100295 - 650.000 €
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA: EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI [kgCO2/m2 any]
238m2
1.234m2 3 3
< 8.0 A 8.0-12.9 B 12.9-20.0 C 20.0-30.8 30.8-54.0 54.0-64.8
≥ 64.8
D
E
F
30.61 D
G
El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o d d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que const els seus annexes:
Data:3/10/2015
Signatura del tècnic certificador
Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.
Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
Data 3/10/2015 Ref. Cadastral 9753808DG8795S0001AG
WWW.SELECTED-PROPERTY.COM
24


   22   23   24   25   26